søndag 31. mars 2013

Evigvarende egg


Holdbarhetsdatoen på norske egg er unødvendig kort (28 dager) fordi Norge må følge europeisk regelverk for merking av mat. I Europa er faren for salmonella årsaken til den korte holdbarheten. I Norge er denne faren praktisk talt lik null. Folkehelseinstituttet har ikke registrert et eneste syketilfelle av salmonella fra norske egg.

I følge matforskerne hos NOFIMA holder eggene seg i opptil syv måneder, altså flere måneder lenger enn det holdbarhetsdatoen hevder. Bakterietester viser at eggene er fri for bakterier selv ved syv måneder, og smakstester viser at smaken ikke forandrer seg før eggene er omkring et halvt år gamle. Til tross for en ørliten bismak ved seks måneder er eggene fremdeles helt trygge å spise. Baketester har vist at eggene har like gode bakeegenskaper (som heve- og bindemiddel) når de er to måneder gamle, mens syv måneder gamle egg mister noen av disse egenskapene.

I følge opplysningskontoret for egg og kjøtt er 12 grader den ideelle lagringstemperaturen for egg. Er du i tvil om egget er trygt å spise eller ikke, utfør vanntesten. Legg egget i et glass med vann. Dersom det flyter til toppen som en dupp er egget gammelt. Synker det mot bunnen er det ferskt.

Moralen er altså: ikke kast egg. Husk at de kan brukes i opptil et halvt år etter utløpsdato.

            Glad påsk! 
Egg fra frittløpende høner i Nittedal.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar