søndag 31. mars 2013

Evigvarende egg


Holdbarhetsdatoen på norske egg er unødvendig kort (28 dager) fordi Norge må følge europeisk regelverk for merking av mat. I Europa er faren for salmonella årsaken til den korte holdbarheten. I Norge er denne faren praktisk talt lik null. Folkehelseinstituttet har ikke registrert et eneste syketilfelle av salmonella fra norske egg.

I følge matforskerne hos NOFIMA holder eggene seg i opptil syv måneder, altså flere måneder lenger enn det holdbarhetsdatoen hevder. Bakterietester viser at eggene er fri for bakterier selv ved syv måneder, og smakstester viser at smaken ikke forandrer seg før eggene er omkring et halvt år gamle. Til tross for en ørliten bismak ved seks måneder er eggene fremdeles helt trygge å spise. Baketester har vist at eggene har like gode bakeegenskaper (som heve- og bindemiddel) når de er to måneder gamle, mens syv måneder gamle egg mister noen av disse egenskapene.

I følge opplysningskontoret for egg og kjøtt er 12 grader den ideelle lagringstemperaturen for egg. Er du i tvil om egget er trygt å spise eller ikke, utfør vanntesten. Legg egget i et glass med vann. Dersom det flyter til toppen som en dupp er egget gammelt. Synker det mot bunnen er det ferskt.

Moralen er altså: ikke kast egg. Husk at de kan brukes i opptil et halvt år etter utløpsdato.

            Glad påsk! 
Egg fra frittløpende høner i Nittedal.

torsdag 7. mars 2013

Applaus til Forsvaret


Tidligere ble alle pensjonerte verpehøns kastet som spesialavfall. Men f.o.m 2013 har Forsvaret tatt i bruk denne glemte matressursen og serverer nå jevnlig hønsefrikassé til sine rekrutter. Hurra!

Bakgrunn
Årlig blir opp mot 3 millioner avdankede verpehøns (med en gjennomsnittlig alder på kun ett år) gasset i hjel og sortert som spesialavfall. Grunnen er at norske forbrukere ønsker kyllingkjøtt framfor hønsekjøtt, og Nortura har svart med å fjerne alt hønsekjøtt fra butikkhyllene. Dermed kastes tonnevis av billig og næringsrik kvalitetsmat hvert eneste år.

Løsningen
Forskningsinstituttet NOFIMA har sammen med Forsvaret og en økologisk eggbonde fra Toten, utviklet metoder og matretter hvor de pensjonerte hønene inngår. Fra og med 2013 vil opptil 12000 rekrutter få servert hønsefrikassé flere ganger i måneden, og dermed vil langt færre høns bli destruert. Samtidig tjener eggbøndene på salg av kjøtt i stedet for å måtte betale for å bli kvitt hønene som spesialavfall, noe som har vært praksis fram til nå.

Videre satsing
Det stopper heldigvis ikke der. Både sykehus og andre storkjøkken har vist interesse. Til og med NorgesGruppen skal se på muligheten av å selge vakuumpakket, ferdigkokt hønsekjøtt i sine butikker.

Miljøvink applauderer!

onsdag 6. mars 2013

Miljøvink på Facebook

                                                                  

                                                                                 Lik oss gjerne!

tirsdag 5. mars 2013

Kildesortering

Hvordan sorteres følgende? Hva går som plast, metall eller mat?


www.sortere.no gir deg svar på hvor du skal kaste nær sagt hva som helst.